IMG_9572.jpg

陳一郎 戀歌

思戀你 思戀你呀 你我離別三年啦
昨暝的夢猶原也是你的夢 
港邊的海鳥 怎樣打醒阮眠夢
啼哭聲音悲哀 會乎人心內憂悶

你的影 浮在眼前 為你相思哮歸暝
不時來看海水想著伊的人 
天頂的月娘 會照入阮心內
希望你傳乎我 會得知影伊心內

我的心 想要飛去 伊的身邊見一面
夜夜會過長暝也是為著你 
只有你一人 才會乎我心平安
等何時會相會 會得與你再相會


標誌1.gif
 

 

 

<div id="content_all" style="padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 1px;">
<div align="center">
<p class="msgcontent" align="center">&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="2" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" bgcolor="#000000">
<tbody>
<tr>
<td>
<div><span style="font-family: 標楷體; color: white; font-size: 16pt;"><img style="text-align: center; zoom: 1; display: inline; font-size: 12px; cursor: url('/_image/zoom_in.png'), auto;" title="IMG_9572.jpg" src="http://pic.pimg.tw/wey6/1392358980-1909218465.jpg" alt="IMG_9572.jpg" width="558" height="366" border="0" /><br /><span style="color: #ffffff;"><br /></span></span></div>
<div><span style="font-family: 標楷體; color: #ffff00; font-size: 16pt;"><strong><span style="font-size: 14pt;">陳一郎 戀歌</span></strong></span></div>
<div><span style="font-family: 標楷體; color: white; font-size: 16pt;"><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="color: #ccffcc; font-size: 14pt;"><br />思戀你 思戀你呀 你我離別三年啦<br />昨暝的夢猶原也是你的夢 </span></strong></span></span></div>
<div><span style="font-family: 標楷體; color: white; font-size: 16pt;"><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="color: #ccffcc; font-size: 14pt;">港邊的海鳥 怎樣打醒阮眠夢<br />啼哭聲音悲哀 會乎人心內憂悶<br /><img src="http://i301.photobucket.com/albums/nn64/chiuchin1012/45219c7d1e38.gif" alt="" /><br />你的影 浮在眼前 為你相思哮歸暝<br />不時來看海水想著伊的人 </span></strong></span></span></div>
<div><span style="font-family: 標楷體; color: white; font-size: 16pt;"><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="color: #ccffcc; font-size: 14pt;">天頂的月娘 會照入阮心內<br />希望你傳乎我 會得知影伊心內<br /><img src="http://i301.photobucket.com/albums/nn64/chiuchin1012/45219c7d1e38.gif" alt="" /><br />我的心 想要飛去 伊的身邊見一面<br />夜夜會過長暝也是為著你 </span></strong></span></span></div>
<div><span style="font-family: 標楷體; color: white; font-size: 16pt;"><span style="color: #ffffff;"><strong><span style="color: #ccffcc; font-size: 14pt;">只有你一人 才會乎我心平安<br />等何時會相會 會得與你再相會<br /><iframe src="http://www.youtube.com/embed/-lCnGC4CYHw?autoplay=1&amp;loop=1&amp;rel=0" width="1" height="1" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0" sr="no"></iframe></span></strong><br /><br /></span></span></div>
<div><a href="http://q0912507921.pixnet.net/blog" target="_blank"><img id="photo_img_1024" style="width: 181px; height: 61px;" src="http://3.share.photo.xuite.net/aq0912507921/138cf42/8650528/356541986_x.jpg" alt="標誌1.gif" width="150" height="50" /></a></div>
<div>&nbsp;</div>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div> 

    文章標籤

    戀歌

    全站熱搜

    蠶繭達人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()