P1120528 

陳一郎 行船人的純情曲

作詞:作曲:林海

八月十五彼一天 船要離開琉球港
只有船煙白茫茫 全無朋友來相送
滿腹憂悶心沉重 看無愛人伊一人
堅心忍著純情夢 帶著寂寞來出航

生活海面行船岸 海水潑來冷甲寒
為著前途來打拚 心愛應該瞭解我
 無情風浪怎抹停 心事一層又一層
奮鬥打拚的男性 將來才有好前程

船若入港兩三天 又擱趕緊要出港
阮的愛人無來送 叫阮怎樣來出航
行船的人免怨嘆 心情著愛放輕鬆
等船重入琉球港 約束心愛伊一人

 標誌1.gif

 
 
 

<div class="article-content">
<div class="article-content-inner">
<p>&nbsp;</p>
<div class="blogbody">
<div id="content_all" style="padding-bottom: 15px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; padding-top: 1px;">
<table style="border-bottom-style: inset; border-right-style: ridge; border-collapse: collapse; border-top-style: ridge; border-left-style: ridge; border-color: #8c0808;" border="15" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<table style="border-collapse: collapse; border-color: #8c0808; border-style: groove;" border="5" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center">
<tbody>
<tr>
<td>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" bgcolor="#000000">
<tbody>
<tr>
<td>
<p align="center"><span style="font-family: 標楷體; font-size: large;"><span style="text-align: justify; line-height: 25px; background-color: #ffffff; font-family: 'Times New Roman'; color: #000000; font-size: 12pt;"><a href="http://emily561025.pixnet.net/album/photo/273382170"><img title="P1120528" src="http://pic.pimg.tw/emily561025/1388244863-1501611152_m.jpg" alt="P1120528" border="0" /></a></span></span>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><span style="color: #ffff00;"><strong><span style="font-size: 14pt;"><span style="font-family: 標楷體;"><span style="line-height: 17px;">陳一郎 行船人的純情曲</span></span></span></strong></span></p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong><span style="color: #ccffcc; font-size: 14pt;"><span style="font-family: 標楷體;"><span style="line-height: 17px;"><span style="color: #ff0000;">作詞:作曲:林海</span><br /><br />八月十五彼一天 船要離開琉球港<br />只有船煙白茫茫 全無朋友來相送<br />滿腹憂悶心沉重 看無愛人伊一人<br />堅心忍著純情夢 帶著寂寞來出航<br /><a href="http://photo.xuite.net/_pic/min915/5516493/214189347.jpg/redir"><span style="color: #000000;"><img src="http://c.share.photo.xuite.net/min915/1ca51f0/5516493/214189347_o.jpg" alt="" border="0" /></span></a><br />生活海面行船岸 海水潑來冷甲寒<br />為著前途來打拚 心愛應該瞭解我<br /><span style="color: #ccffcc;">&nbsp;</span>無情風浪怎抹停 心事一層又一層<br />奮鬥打拚的男性 將來才有好前程<br /><a href="http://photo.xuite.net/_pic/min915/5516493/214189347.jpg/redir"><span style="color: #000000;"><img src="http://c.share.photo.xuite.net/min915/1ca51f0/5516493/214189347_o.jpg" alt="" border="0" /></span></a><br />船若入港兩三天 又擱趕緊要出港<br />阮的愛人無來送 叫阮怎樣來出航<br />行船的人免怨嘆 心情著愛放輕鬆<br />等船重入琉球港 約束心愛伊一人<br /><object width="1" height="1" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://vlog.xuite.net/vlog/swf/lite.swf?media=MzM1NTY3NA&amp;ar==&amp;ar=1&amp;as=1" /><param name="allowscriptaccess" value="never" /><embed width="1" height="1" type="application/x-shockwave-flash" src="http://vlog.xuite.net/vlog/swf/lite.swf?media=MzM1NTY3NA&amp;ar==&amp;ar=1&amp;as=1" allowscriptaccess="never" /></object> <br /></span></span></span></strong></p>
<p style="text-align: center;" align="center">&nbsp;<a href="http://q0912507921.pixnet.net/blog" target="_blank"><img id="photo_img_1024" style="width: 181px; height: 61px;" src="http://3.share.photo.xuite.net/aq0912507921/138cf42/8650528/356541986_x.jpg" alt="標誌1.gif" width="150" height="50" /></a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
</div> 

 

    文章標籤

    行船人的純情曲

    全站熱搜

    蠶繭達人 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()